Logo SSPW

Zawnioskuj o miejsce
na semestr letni

 1. Akcja odbywa się za pośrednictwem systemu https://esks.pw.edu.pl
 2. W akcji rozpatrywane są tylko prawidłowo wypełnione i złożone w terminie wnioski elektroniczne.
 3. Terminy składania wniosków określa terminarz akcji kwaterunkowej „ Uzupełniająca lato 2024 ”.
 4. W akcji mogą brać udział tylko studenci i doktoranci PW.
 5. W akcji można składać 2 rodzaje wniosków o przedłużenie zakwaterowania i o przyznanie miejsca.
 6. Wnioski o przedłużenie zakwaterowania mogą składać osoby zakwaterowane w Domach studenckich Politechniki Warszawskie w chwili składania wniosku.
 7. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski o przedłużenie zakwaterowania.
 8. Wnioski osób zakwaterowanych w DS w chwili składania wniosku, które mimo tego faktu złożą wniosek o przyznanie miejsca a nie o przedłużenie będą rozpatrywane razem z wnioskami o przyznanie miejsca czyli w drugiej kolejności.
 9. Osoby składające wnioski o przedłużenie zakwaterowania nie mają gwarancji otrzymania miejsca w obecnie zajmowanych pokojach i muszą liczyć się z koniecznością przekwaterowania do innego pokoju.
 10. Przy przydzielaniu miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
 11. Skierowania wydane w ramach tej akcji są ważne do 23.02.2024 do godziny 15.00.
 • 19.01.2024 – początek składania wniosków
 • 31.01.2024 – koniec składania wniosków
 • 02.02.2024 – opublikowanie listy przydziałów
 • 05.02.2024 – koniec akacji kwatrunkowej

Do zakończenia akcji pozostało:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Akcja zakończona

W przypadku problemów technicznych związanych z działaniem systemu ESKS pytania prosimy kierować do Zespołu Service Desk PW na adres 5999@pw.edu.pl .

W przypadku pozostałych pytań związanych m.in. z procesem zakwaterowania, regulaminami, cennikami, harmonogramami prosimy o kontakt z Komisjami Kwaterunkowymi.