Kolegium SSPW

Kadencja 2023

Rafał Pyżalski

Przewodniczący
Samorządu Studentów PW

przewodniczacy@samorzad.pw.edu.pl

501 564 558

Zdjęcie Przewodniczącego Komisji Socjalnej

Krystian Papierowski

Przewodniczący
Komisji Socjalnej

ks@samorzad.pw.edu.pl

Zdjęcie Przewodniczącego Komisji Dydaktycznej

Jakub Dekowski

Przewodniczący
Komisji Dydaktycznej

kd@samorzad.pw.edu.pl

Zdjęcie Przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej

Jan Palczewski

Przewodniczący
Komisji Finansowo-Gospodarczej

kfg@samorzad.pw.edu.pl

691 466 866

Zdjęcie Przewodniczącego Komisji Zagranicznej

Mateusz Kaska

Przewodniczący
Komisji Zagranicznej

kz@samorzad.pw.edu.pl

Zdjęcie Przewodniczącej Komisji Kultury

Uliana Belyaeva

Przewodnicząca
Komisji Kultury

kk@samorzad.pw.edu.pl

Zdjęcie Przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki

Piotr Mazur

Przewodniczący Komisji
Sportu i Turystyki

ksit@samorzad.pw.edu.pl

Zdjęcie Przewodniczącej Komisji Domów Studenckich

Michelle Ingalis

Przewodnicząca Komisji
Domów Studenckich

kds@samorzad.pw.edu.pl

Zdjęcie Przewodniczącej Komosji Promocji i Współpracy Zewnętrznej

Klaudia Dudkiewicz

Przewodnicząca Komisji
Promocji i Współpracy Zewnętrznej

kpiwz@samorzad.pw.edu.pl

781 150 925

Maria Muszyńska

Przewodnicząca
Komisji Kwaterunkowej

kkw@samorzad.pw.edu.pl

Zdjęcie Wiceprzewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej

Arkadiusz Uhlig

Wiceprzewodniczący
Komisji Finansowo-Gospodarczej

vkfg@samorzad.pw.edu.pl

Jan Ulbrych

Senator
ds. Filii w Płocku

senator.plock@samorzad.pw.edu.pl

Zdjęcie Senatora ds. Ruchu Naukowego

Julia Dasiewicz

Senator
ds. Ruchu Naukowego

senator.naukowy@samorzad.pw.edu.pl

781 150 922

Zdjęcie Przewodniczącego Komisji ds. Cyfryzacji

Bartosz Gembalczyk

Przewodniczący
Komisji ds. Cyfryzacji

kc@samorzad.pw.edu.pl