Logo SSPW

Kolegium SSPW

Kadencja 2024

Rafał Pyżalski

Przewodniczący
Samorządu Studentów

przewodniczacy@samorzad.pw.edu.pl

501 564 558

inż. Paweł Müller

Wiceprzewodniczący
Samorządu Studentów

wiceprzewodniczacy@samorzad.pw.edu.pl

Jakub Dekowski

Przewodniczący
Komisji Dydaktycznej

kd@samorzad.pw.edu.pl

Magdalena Krawczyk

Przewodnicząca
Komisji Socjalnej

ks@samorzad.pw.edu.pl

Klaudia Dudkiewicz

Przewodnicząca Komisji
Promocji i Współpracy Zewnętrznej

kpiwz@samorzad.pw.edu.pl

781 150 925

Bartosz Chmiel

Przewodniczący
Komisji Finansowo-Gospodarczej

kfg@samorzad.pw.edu.pl

691 466 866

inż. Adam Woźniak

Przewodniczący
Komisji Współpracy Międzynarodowej

kwm@samorzad.pw.edu.pl

Jakub Borek

Przewodniczący
Komisji Kultury

kk@samorzad.pw.edu.pl

inż. Konrad Golec

Przewodniczący Komisji
Sportu i Turystyki

ksit@samorzad.pw.edu.pl

inż. Michelle Ingalis

Przewodnicząca Komisji
Domów Studenckich

kds@samorzad.pw.edu.pl

Rozalia Bernat

Przewodnicząca
Komisji Kwaterunkowej

kkw@samorzad.pw.edu.pl

Arkadiusz Uhlig

Wiceprzewodniczący
Komisji Finansowo-Gospodarczej

pelnomocnikkfg@samorzad.pw.edu.pl

Oliwia Klara Borusiewicz

Wiceprzewodnicząca Komisji Finansowo-Gospodarczej

vkfg@samorzad.pw.edu.pl

Bartosz Gembalczyk

Przewodniczący
Komisji Cyfryzacji

kc@samorzad.pw.edu.pl

Julia Dasiewicz

Senator
ds. Ruchu Naukowego

senator.naukowy@samorzad.pw.edu.pl

781 150 922

Łukasz Salach

Senator
ds. Filii w Płocku

senator.plock@samorzad.pw.edu.pl