Kolegium SSPW

Rafał Pyżalski

Przewodniczący
Samorządu Studentów PW

przewodniczacy@samorzad.pw.edu.pl

501 564 558

Ewa Ziętek

Tymczasowy Pełnomocnik
Przewodniczącej
Komisji Socjalnej

ks@samorzad.pw.edu.pl

Jakub Dekowski

Przewodniczący
Komisji Dydaktycznej

kd@samorzad.pw.edu.pl

Jan Palczewski

Przewodniczący
Komisji Finansowo-Gospodarczej

kfg@samorzad.pw.edu.pl

691 466 866

Mateusz Kaska

Przewodniczący
Komisji Zagranicznej

kz@samorzad.pw.edu.pl

Uliana Belyaeva

Przewodnicząca
Komisji Kultury

kk@samorzad.pw.edu.pl

Piotr Mazur

Przewodniczący Komisji
Sportu i Turystyki

ksit@samorzad.pw.edu.pl

Michelle Ingalis

Przewodnicząca Komisji
Domów Studenckich

kds@samorzad.pw.edu.pl

Klaudia Dudkiewicz

Przewodnicząca Komisji
Promocji i Współpracy Zewnętrznej

kpiwz@samorzad.pw.edu.pl

781 150 925

Mikołaj Rokicki

Tymczasowy Pełnomocnik
Przewodniczącego
Komisji Kwaterunkowej

kkw@samorzad.pw.edu.pl

Arkadiusz Uhlig

Wiceprzewodniczący
Komisji Finansowo-Gospodarczej

vkfg@samorzad.pw.edu.pl

Jan Ulbrych

Senator
ds. Filii w Płocku

senator.plock@samorzad.pw.edu.pl

Julia Dasiewicz

Senator
ds. Ruchu Naukowego

senator.naukowy@samorzad.pw.edu.pl

781 150 922

Bartosz Gembalczyk

Przewodniczący
Komisji ds. Cyfryzacji

kc@samorzad.pw.edu.pl