Komisja Rewizyjna SSPW

Kadencja 2023

Jakub Jernaś

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Jakub Jung

Członek Komisji Rewizyjnej

Mikołaj Rokicki

Członek Komisji Rewizyjnej

Mateusz Kręzel

Członek Komisji Rewizyjnej

Michał Sitek

Członek Komisji Rewizyjnej

Piotr Siwiński

Członek Komisji Rewizyjnej

inż. Daniel Biliński

Członek Komisji Rewizyjnej

inż. Wojciech Ostrowski

Członek Komisji Rewizyjnej

Kinga Iwaszkiewicz

Członek Komisji Rewizyjnej

Bartosz Kubicki

Członek Komisji Rewizyjnej