PRZED PRZYJAZDEM DO DS ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULACJAMI ZWIĄZANYMI Z PANDEMIĄ, ZWŁASZCZA KWARANTANNĄ. ODBYWANIE KWARANTANNY W DS NIE JEST MOŻLIWE

Bank Miejsc

Zakwaterowania w biężącym roku akademickim

Zobacz nasze Domy Studenckie

Zawnioskuj o miejsce

Na wakacje lub przyszły rok akademicki

Cenniki, regulaminy, akty prawne itp.