Logo SSPW

Witaj na stronie dotyczącej często zadawanych pytań dotyczących kwaterunku! 

Co zrobić jeśli nie wszystko poszło po Twojej myśli podczas Akcji Kwaterunkowej dla Nowo Przyjętych Studentów PW 2024? 🤔🏢
‼️ Złóż ODWOŁANIE ‼️
Jednak pamiętaj, że aby prawidłowo złożyć odwołanie od decyzji, musi dotrzymać wszystkich terminów 😉
Odwołania złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

Nic straconego! W połowie września ruszy akcja uzupełniająca.

Akcja kwaterunkowa dla studentów II stopnia zostanie ogłoszona wkrótce.

Tak, akcja kwaterunkowa dla studentów z rekrutacji uzupełniającej rozpocznie się na początku września.

Nie, akcja skierowana jest do studentów z rekrutacji uzupełniającej. Osoby, które nie dostały miejsca w akademiku mogą wziąć udział w kwaterunkowej akcji uzupełniającej.

Nie, nic dodatkowo nie musisz potwierdzać, jeżeli twój wniosek jest przyjęty. Wszystkie ważne informacje dotyczące wniosku wyświetlane są w kolumnie Status wniosku. 

Możesz wziąć udział w akcji uzupełniającej. Uwaga! Nie ma gwarancji zachowania obecnego pokoju. Komisja Kwaterunkowa nie prowadzi rezerwacji miejsc.

Osoby z poza Politechniki Warszawskiej mogą ubiegać się o miejsce w akademiku przez Bank Miejsc.

Nowoprzyjęci doktoranci po otrzymaniu wyników rozmów są proszeni o kontakt mailowy z Komisją Kwaterunkową. Adres e-mail: kkw@samorzad.pw.edu.pl

WKK.WAiNS@samorzad.pw.edu.plWydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
WKK.WAPW@samorzad.pw.edu.plWydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Architektury
WKK.CHEM@samorzad.pw.edu.plWydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Chemiczny
WKK.EITI@samorzad.pw.edu.plWydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
WKK.EE@samorzad.pw.edu.plWydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Elektryczny
WKK.FIZ@samorzad.pw.edu.plWydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Fizyki
WKK.GiK@samorzad.pw.edu.plWydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Geodezji i Kartografii
WKK.IBHiIS@samorzad.pw.edu.plWydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
WKK.IChiP@samorzad.pw.edu.plWydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej
WKK.IL@samorzad.pw.edu.plWydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Inżynierii Lądowej
WKK.WIM@samorzad.pw.edu.plWydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Inżynierii Materiałowej
WKK.WMT@samorzad.pw.edu.plWydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Mechanicznego Technologicznego
WKK.MiNI@samorzad.pw.edu.plWydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych
WKK.MEiL@samorzad.pw.edu.plWydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
WKK.MCHTR@samorzad.pw.edu.plWydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Mechatroniki
WKK.SiMR@samorzad.pw.edu.plWydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych
WKK.WT@samorzad.pw.edu.plWydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Transportu
WKK.WZ@samorzad.pw.edu.plWydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Zarządzania
WKK.DOKT@samorzad.pw.edu.plWyodrębniona Komisja Kwaterunkowa Doktorantów
WKK.PLOCK@samorzad.pw.edu.plWyodrębniona Komisja Kwaterunkowa ds. Filii
w Płocku

To Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa. Każdy z Wydziałów ma swoją osobną Komisję, która pomaga Studentom ze swojego Wydziału.

W tej sprawie należy napisać maila do Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej (WKK) z Twojego Wydziału.