O nas

Kolegium Senatorów

Senatorowie reprezentują nas przed najwyższymi organami Uczelni - biorą udział w posiedzeniach Senatu Politechniki Warszawskiej i pracach Komisji Senackich.

Komisje programowe

Komisje Programowe są uczelnianymi organami Samorządu powołanymi do wypełniania jego podstawowych zadań. Pracami Komisji Programowej kieruje jej Przewodniczący.

Samorządowe Systemy Elektroniczne

Nadzór nad Samorządowymi Systemami Elektronicznymi pełnią studenci Politechniki Warszawskiej.

Partnerzy