Logo SSPW

Zawnioskuj o miejsce
na przyszły rok akademicki 2023/2024

13.09.2023 Rozpoczęcie składania wniosków
15.09.2023 Zakończenie przyjmowania wniosków
19.09.2023 Opublikowanie list przydziałów
20.09.2023 Zakończenie akcji kwaterunkowej
  1. Akcja odbywa się za pośrednictwem systemu https://esks.pw.edu.pl
  2. W akcji rozpatrywane są tylko prawidłowo wypełnione i złożone w terminie wnioski elektroniczne.
  3. Terminy składania wniosków określa terminarz akcji kwaterunkowej „Uzupełniająca 2023”.
  4. W akcji mogą brać udział tylko studenci i doktoranci PW.
  5. Przy przydzielaniu miejsc decyduje kolejność zgłoszeń
  6. Skierowania są ważne do 6 października

Więcej informacji o opłatach za zakwaterowanie: KLIK!

W przypadku problemów technicznych związanych z działaniem systemu ESKS pytania prosimy kierować do Zespołu Service Desk PW na adres 5999@pw.edu.pl .

W przypadku pozostałych pytań związanych m.in. z procesem zakwaterowania, regulaminami, cennikami, harmonogramami prosimy o kontakt z Wydziałowymi Komisjami Kwaterunkowymi.