Logo SSPW

Złóż wniosek

12.06.2024

Początek składania wniosków

18.06.2024

Koniec składania wniosków

19.06.2024

Ostateczny termin składania poprawionych wniosków zwróconych do poprawy

24.06.2024

Opublikowanie list przydziałów

26.06.2024

Koniec akcji

 1. Akcja odbywa się za pośrednictwem systemu https://esks.pw.edu.pl
 2. W akcji rozpatrywane są tylko prawidłowo wypełnione i złożone w terminie wnioski elektroniczne.
 3. Terminy składania wniosków określa terminarz akcji kwaterunkowej „Wakacje 2024”.
 4. Pierwszeństwo przy kwaterowaniu mają osoby posiadające status studenta lub doktoranta PW.
 5. W pierwszej kolejności przyznawane będą miejsca osobom, które w chwili rozpatrywania wniosku są mieszkańcami Domów Studenckich PW.
 6. Przy przydzielaniu miejsc podstawowym kryterium jest kolejność zgłoszeń.
 7. Terminy płatności:
  1. Przy zakwaterowaniu na okres krótszy lub równy miesiąc obowiązuje odpłatność z góry w dniu zakwaterowania.
  2. Przy zakwaterowaniu powyżej miesiąca:
   1. osoby posiadające status studenta lub doktoranta PW do 15 każdego miesiąca.
   2. osoby nieposiadające statusu studenta lub doktoranta PW do 5 każdego miesiąca.
 8. Kwaterowanie na wakacje możliwe jest w okresie od 1 lipca do 20 września z zastrzeżeniem poniższych warunków.
  1. Osoby, które w chwili rozpatrywania wniosku nie są mieszkańcami domu studenckiego PW a potrzebują zakwaterowania od 29 czerwca i zaznaczyły taką opcje we wniosku, w miarę dostępności miejsc w chwili rozpatrywania wniosku przez kwatermistrzów mogą otrzymać skierowanie od 29 czerwca.
  2. Osoby, które w chwili rozpatrywania wniosku nie są mieszkańcami Domu Studenckiego PW i nie otrzymały miejsca zgodnie z punktem 1 otrzymują skierowania najwcześniej od 3 lipca.
  3. Osoby, które w chwili rozpatrywania wniosku są mieszkańcami Domu Studenckiego PW otrzymują skierowania najwcześniej od 1 lipca.
 9. W przypadku zakwaterowania od 29.06 za dni 29.06 i 30.06 obowiązuje opłata dobowa określona decyzją nr 146/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 7 czerwca 2023 r.
 10. W przypadku zakwaterowania od 1.07. 2024 wysokość opłat za zakwaterowanie określa decyzja nr 77/2024 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 23 kwietnia 2024 r.
 11. Warunkiem otrzymania miejsca w ramach akcji kwaterunkowej „Wakacje 2024”
  jest uregulowanie wszystkich dotychczasowych opłat związanych z zakwaterowaniem
  w Domu Studenckim do 17 czerwca 2024 r.
 12. Możliwość zakwaterowania wynika z wystawionego skierowania wydanego poprzez system ESKS.
 13. Skierowania są ważne przez 3 dni robocze od daty początku zakwaterowania wynikającego
  ze skierowania.
 14. Osoby wnioskujące mają możliwość zaznaczenia opcji „jeśli nie mogę otrzymać zakwaterowania przed 3.07 rezygnuję z miejsca”. Zaznaczenie tej opcji powoduje odrzucenie wniosku w przypadku braku dostępności pokoju przed 3.07.
 15. Osoby, które zawnioskowały o zakwaterowanie przed 3.07 i nie zaznaczyły opcji „jeśli nie mogę otrzymać zakwaterowania przed 3.07 rezygnuję z miejsca”, a Dom Studencki nie dysponuje dostępnym pokojem, otrzymają skierowanie ważne od 3.07.
 16. Za zakwaterowanie obowiązuje odpłatność za okres rezerwacji wynikający ze skierowania.
 17. Osoby, które są zakwaterowane w Domu Studenckim na dzień 30 czerwca i na wakacje pozostają w tym samym pokoju muszą do 8 lipca zgłosić się do administracji Domu Studenckiego w celu przekwaterowania na okres wakacyjny.
 18. Osoby, które są zakwaterowane w Domu Studenckim na dzień 30 czerwca, ale na wakacje mają przyznany inny pokój muszą do 30 czerwca uzgodnić z administracją Domu Studenckiego termin przekwaterowania na okres wakacyjny.
 19.  
DS Akademikakademik.ds@pw.edu.pl22 234 44 16
DS Bratniak-Muszelkamarian.hrynkiewicz@pw.edu.pl
 
22 234 44 70
DS Pineska-Tulipanedyta.wojciechowska@pw.edu.pl22 234 42 01
DS Babilonkinga.luzar@ds.pw.edu.pl22 234 40 03
DS Ustronieteresa.sztyk@pw.edu.pl22 234 31 01
DS Rivierakarolina.ruszkowska@pw.edu.pl22 234 98 81
DS Mikrusanna.jaros@pw.edu.pl22 234 98 61
DS ŻaczekMalgorzata.Pawlow@pw.edu.pl22 234 88 88
DS Tatrzańskajaroslaw.sobol@pw.edu.pl22 234 34 05
DS Wcześniakdswczesniak@pw.edu.pl24 367 22 90

W przypadku problemów technicznych związanych z działaniem systemu ESKS pytania prosimy kierować do Zespołu Service Desk PW na adres 5999@pw.edu.pl .

 

W przypadku pozostałych pytań związanych m.in. z procesem zakwaterowania, regulaminami, cennikami, harmonogramami prosimy o kontakt z Komisjami Kwaterunkowymi.