Akcja Uzupełniająca

Informujemy, że 10 września rozpocznie się akcja uzupełniająca. Wziąć w niej będą mogli udział wszyscy, którzy nie otrzymali miejsca w zakończonych akcjach kwaterunkowych.
Złożyć wniosek będą mogli także niestudenci, jednak ze względu na małą liczbę miejsc najprawdopodobniej miejsca otrzymają tylko studenci, którzy mają pierwszeństwo w tej akcji.
Kolejność składania wniosków ma znaczenie.

Jednocześnie apelujemy o nie traktowanie udziału w akcji uzupełniającej jako gwarancji miejsca w DS, przewidzianych miejsc jest tylko kilkadziesiąt a liczbę chętnych szacujemy na kilkaset. Prosimy o znalezienie alternatywnych form zakwaterowania przynajmniej na październik, a potem próbę uzyskania miejsca przez bank miejsc.