Logo SSPW

Wyniki akcji kwaterunkowej

Przypominamy, że informacje o wynikach akcji kwaterunkowej dostępne są już w systemie ESKS. Aby to sprawdzić należy wejść w złożony wniosek, a następnie zobaczyć informację czy wniosek został przyjęty czy też odrzucony ✅️❌️

Dodatkowo przypominamy, ze odwołania należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu ESKS ‼️

Podania złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.