Logo SSPW

Apply for a place for next academic year 2023/2024

13.09.2023Beginning of accommodation process
15.09.2023Time to apply via ESKS
19.09.2023Publication of allotment lists
  1. Akcja odbywa się za pośrednictwem systemu https://esks.pw.edu.pl
  2. W akcji rozpatrywane są tylko prawidłowo wypełnione i złożone w terminie wnioski elektroniczne.
  3. Terminy składania wniosków określa terminarz akcji kwaterunkowej „Uzupełniająca 2023”.
  4. W akcji mogą brać udział tylko studenci i doktoranci PW.
  5. Przy przydzielaniu miejsc decyduje kolejność zgłoszeń
  6. Skierowania są ważne do 6 października

Więcej informacji o opłatach za zakwaterowanie: KLIK!

For technical problems related to the operation of the ESKS system, please direct questions to the PW Service Desk Team at 5999@pw.edu.pl .

For other questions related to the accommodation process, regulations, price lists, schedules, among others, please contact the Faculty Accommodation Committees.