Akcje kwaterunkowe

Nowo przyjęci studenci cudzoziemcy

Rok akademicki 2021/2022

SJO PW

Rok akademicki 2021/2022

Filia w Płocku

Rok akademicki 2021/2022 DS Wcześniak

Uzupełniająca

Rok akademicki 2021/2022

Nowo przyjęci studenci Polacy

Rok akademicki 2021/2022

Akcja Wakacyjna

Lipiec, Sierpien, Wrzesień 2021

Zakończone akcje

Akcja Erasmus+ i Wymiany Bilateralne

Rok Akademicki 2021/2022

Obecni studenci i doktoranci

Rok akademicki 2021/2022

Aktualności

Zaliczki

W związku z opublikowaniem Regulaminu Przyznawania Miejsc, nie ma obowiązku wpłacania zaliczki. Wpłacone do tej pory zostaną traktowane jako nadpłata.

Zgoda Rektora Zaliczki

Nowoprzyjęci Studenci

Są dostępne szczegóły akcji dla nowoprzyjętych studentów Polaków, niedługo pojawią się również informacje o akcji dla cudzoziemców.

Wstępne wyniki obecni studenci

Na skrzynki mailowe zostały rozesłane wstępne listy przydziałów pokoi. W razie jakichkolwiek problemów bądź niedogodności do 29 maja możecie złożyć odwołanie, za pomocą formularza rozesłanego w mailu.
 
 

Obecni Studenci Szczególne Okoliczności

Dostępna jest lista osób z zaakceptowanymi wnioskami w ramach szczególnych okoliczności za działalność studencką.

Jeśli twój wniosek był złożony w tym trybie, a nie znajduje się na liście to rozpatrzymy go w trybie standardowym.

Informacje o szczególnych okolicznościach związanych z stypendium socjalnym i niepełnosprawnością, zostaną przesłane 15 maja z pozostałymi wynikami.

 

Witamy na nowej stronie Kwaterunku

Witamy na nowe stronie Komisji Kwaterunkowej. Po lewej znajdziesz bieżące i przyszłe akcje kwaterunkowe. Naciśnij na nie, aby dowiedzieć się więcej.