Akcje kwaterunkowe

Akcja na semestr letni

Rok akademicki 2022/2023

Bank Miejsc

Rok akademicki 2022/2023

Zakończone akcje

Uzupełniająca

Rok akademicki 2022/2023

Filia w Płocku

Rok akademicki 2022/2023 DS Wcześniak

Kandydaci na studia II stopnia Polacy

Rok akademicki 2022/2023

Kandydaci do szkoły doktorskiej

Rok akademicki 2022/2023

Nowo przyjęci studenci Polacy

Rok akademicki 2022/2023

Akcja Wakacyjna

Lipiec, Sierpien, Wrzesień 2022

Obecni studenci i doktoranci

Rok akademicki 2022/2023

Akcja Erasmus+

Rok Akademicki 2022/2023

Pomoc Ukrainie

Semestr Letni 2021/2022

Semestr Letni

Semestr Letni 2021/2022

Nowoprzyjęci Studenci Erasmus+

Semestr Letni 2021/2022

SJO PW

Rok akademicki 2021/2022

Aktualności

Akcja kwaterunkowa dla Studentów Filii w Płocku

EDIT: Przydział pokoi na rok akademicki 2022/2023 został rozesłany na podane we wnioskach adresy e-mail. Znajdziecie tam również dodatkowe pomocne informacje.

Informujemy, że akcja kwaterunkowa dla Studentów Filii w Płocku została zakończona. Ostateczny przydział pokoi zostanie rozesłany do 27 września 2022 roku. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu mailowego: wkk.plock@samorzad.pw.edu.pl

Akcja Uzupełniająca

Informujemy, że 10 września rozpocznie się akcja uzupełniająca. Wziąć w niej będą mogli udział wszyscy, którzy nie otrzymali miejsca w zakończonych akcjach kwaterunkowych.
Złożyć wniosek będą mogli także niestudenci, jednak ze względu na małą liczbę miejsc najprawdopodobniej miejsca otrzymają tylko studenci, którzy mają pierwszeństwo w tej akcji.
Kolejność składania wniosków ma znaczenie.

Jednocześnie apelujemy o nie traktowanie udziału w akcji uzupełniającej jako gwarancji miejsca w DS, przewidzianych miejsc jest tylko kilkadziesiąt a liczbę chętnych szacujemy na kilkaset. Prosimy o znalezienie alternatywnych form zakwaterowania przynajmniej na październik, a potem próbę uzyskania miejsca przez bank miejsc.

Opóźnienie wyników przydziału akcji kwaterunkowej

Drodzy Studenci,
Z powodu awarii tymczasowego systemu kwaterunkowego możliwe opóźnienie w przesłaniu wstępnych wyników przyznania miejsca w DS.
Opóźnienie nie powinno potrwać dłużej niż 8h. (Wyniki zostaną przesłane do 30.08 do 8:00)

Wyniki akcji kwaterunkowej dla nowoprzyjętych studentów

W zakładce akcji kwaterunkowej dla nowoprzyjętych studentów polaków znajdują się numery albumów studentów z przyjętymi wnoskami o Dom Studencki, dalsze informacje zostaną przekazane drogą mailową na adresy e-mail podane przy rekrutacji na studia.

Zaświadczenia potrzebne do uwzględnienia trudnej sytuacji materialnej w akcji dla nowoprzyjętych studentów Polaków

Drodzy studenci, w trosce o ochronę waszych danych osobowych informujemy, że przesyłanie w/w dokumentów pocztą elektroniczną jest dobrowolne. Alternatywną formą ich dostarczenia jest dostarczenie kserokopii zaświadczeń oraz oświadczeń do pokoju nr 165 w gmachu głównym PW lub też wysyłanie ich zaszyfrowanych kluczem publicznym, szczegóły na stronie: https://sspw.pl/nowoprzyjeci-studenci-polacy/

Akcja dla nowo przyjętych studentów Polaków

Akcja kwaterunkowa dla nowoprzyjętych studentów Polaków rozpocznie się 8 sierpnia.

Dla osób ubiegających się o uwzględnienie kryterium trudnej sytuacji materialnej polecamy wcześniejsze zaopatrzenie się w zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie rodziny.