Akcje kwaterunkowe

Semestr Letni

Semestr Letni 2021/2022

Zakończone akcje

Nowoprzyjęci Studenci Erasmus+

Semestr Letni 2021/2022

Kandydaci do szkół doktorskich

Rok akademicki 2021/2022

Filia w Płocku

Rok akademicki 2021/2022 DS Wcześniak

Uzupełniająca

Rok akademicki 2021/2022

SJO PW

Rok akademicki 2021/2022

Akcja Wakacyjna

Lipiec, Sierpien, Wrzesień 2021

Nowo przyjęci studenci cudzoziemcy

Rok akademicki 2021/2022

Nowo przyjęci studenci Polacy

Rok akademicki 2021/2022

Akcja Erasmus+ i Wymiany Bilateralne

Rok Akademicki 2021/2022

Obecni studenci i doktoranci

Rok akademicki 2021/2022

Aktualności

Bank Miejsc

Od poniedziałku 11 października rusza Bank Miejsc poprzez który można uzyskać miejsce w Domu Studenckim PW w trakcie trwania roku akademickiego. 

Niestudenci PW będą mogli otrzymać miejsce po 18 października.

Dom Studencki poprzez Bank Miejsc można zmieniać od listopada.

Kontakt i szczegóły -> sspw.pl/bank-miejsc

Koniec przyznawania pokoi

Ostatnie pokoje zostały przyznane, wyniki został rozesłane mailowo w Piątek. W razie pytań zachęcam do kontaktu na kkw@samorzad.pw.edu.pl

Opóźnienie

Z względu na bardzo wysokie zainteresowanie akcją uzupełniającą, nie byliśmy w stanie rozesłać przydziałów zgodnie z terminarzem. Wyniki akcji uzupełniającej i dla kandydatów do szkół doktorskich ukażą się najpóźniej na początku przyszłego tygodnia.

Zaliczki

W związku z opublikowaniem Regulaminu Przyznawania Miejsc, nie ma obowiązku wpłacania zaliczki. Wpłacone do tej pory zostaną traktowane jako nadpłata.

Zgoda Rektora Zaliczki

Nowoprzyjęci Studenci

Są dostępne szczegóły akcji dla nowoprzyjętych studentów Polaków, niedługo pojawią się również informacje o akcji dla cudzoziemców.

Wstępne wyniki obecni studenci

Na skrzynki mailowe zostały rozesłane wstępne listy przydziałów pokoi. W razie jakichkolwiek problemów bądź niedogodności do 29 maja możecie złożyć odwołanie, za pomocą formularza rozesłanego w mailu.