Akcje kwaterunkowe

Filia w Płocku

Rok akademicki 2022/2023 DS Wcześniak

Akcja Wakacyjna

Lipiec, Sierpien, Wrzesień 2022

Nowo przyjęci studenci Polacy

Rok akademicki 2022/2023

Zakończone akcje

Obecni studenci i doktoranci

Rok akademicki 2022/2023

Akcja Erasmus+

Rok Akademicki 2022/2023

Pomoc Ukrainie

Semestr Letni 2021/2022

Semestr Letni

Semestr Letni 2021/2022

Nowoprzyjęci Studenci Erasmus+

Semestr Letni 2021/2022

Kandydaci do szkół doktorskich

Rok akademicki 2021/2022

Filia w Płocku

Rok akademicki 2021/2022 DS Wcześniak

Uzupełniająca

Rok akademicki 2021/2022

SJO PW

Rok akademicki 2021/2022

Nowo przyjęci studenci cudzoziemcy

Rok akademicki 2021/2022

Aktualności

Zaświadczenia potrzebne do uwzględnienia trudnej sytuacji materialnej w akcji dla nowoprzyjętych studentów Polaków

Drodzy studenci, w trosce o ochronę waszych danych osobowych informujemy, że przesyłanie w/w dokumentów pocztą elektroniczną jest dobrowolne. Alternatywną formą ich dostarczenia jest dostarczenie kserokopii zaświadczeń oraz oświadczeń do pokoju nr 165 w gmachu głównym PW lub też wysyłanie ich zaszyfrowanych kluczem publicznym, szczegóły na stronie: https://sspw.pl/nowoprzyjeci-studenci-polacy/

Akcja dla nowo przyjętych studentów Polaków

Akcja kwaterunkowa dla nowoprzyjętych studentów Polaków rozpocznie się 8 sierpnia.

Dla osób ubiegających się o uwzględnienie kryterium trudnej sytuacji materialnej polecamy wcześniejsze zaopatrzenie się w zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie rodziny.

Remont DS Pineska

Drodzy Mieszkańcy,

Informujemy, że ze względu na planowany remont Dom Studencki „Pineska” zostanie zamknięty od 1 lipca.
Jednocześnie druga część budynku tj. DS „Tulipan” pozostaje otwarta.

Akcja Wakacyjna

Akcja Wakacyjna rozpocznie się w czerwcu. Będzie ona otwarta, co oznacza, że będzie mógł wziąć w niej udział każdy, nie tylko studenci Politechniki Warszawskiej. Więcej szczegółów wkrótce.

Doktoranci

W celu przyznania pokoju nowoprzyjęci doktoranci są proszeni o kontakt po decyzji o przyjęciu na studia przez adres kkw@samorzad.pw.edu.pl

Bank Miejsc

Od poniedziałku 11 października rusza Bank Miejsc poprzez który można uzyskać miejsce w Domu Studenckim PW w trakcie trwania roku akademickiego. 

Niestudenci PW będą mogli otrzymać miejsce po 18 października.

Dom Studencki poprzez Bank Miejsc można zmieniać od listopada.

Kontakt i szczegóły -> sspw.pl/bank-miejsc