BANK OF PLACES

Do you want to move in right now?
Do you want to come back for laboratories?
Apply via Bank of Places

Office

DS Riviera room 7

ul. Waryńskiego 12,
Warszawa 00-631

Call US

+48 22 234 9882

Bank Miejsc

Potrzebujesz zakwaterowania na teraz?
Potrzebujesz zakwaterowania na czas laboratoriów?
Zaaplikuj przez Bank Miejsc