Zaświadczenia potrzebne do uwzględnienia trudnej sytuacji materialnej w akcji dla nowoprzyjętych studentów Polaków

Drodzy studenci, w trosce o ochronę waszych danych osobowych informujemy, że przesyłanie w/w dokumentów pocztą elektroniczną jest dobrowolne. Alternatywną formą ich dostarczenia jest dostarczenie kserokopii zaświadczeń oraz oświadczeń do pokoju nr 165 w gmachu głównym PW lub też wysyłanie ich zaszyfrowanych kluczem publicznym, szczegóły na stronie: https://sspw.pl/nowoprzyjeci-studenci-polacy/