Wyniki akcji kwaterunkowej dla nowoprzyjętych studentów

W zakładce akcji kwaterunkowej dla nowoprzyjętych studentów polaków znajdują się numery albumów studentów z przyjętymi wnoskami o Dom Studencki, dalsze informacje zostaną przekazane drogą mailową na adresy e-mail podane przy rekrutacji na studia.