Złóż wniosek

Obecni Studenci i Doktoranci

(Posiadający konto office 365 w domenie pw.edu.pl)

Nowoprzyjęci Studenci, Kandydaci na studia 2 stopnia, Studenci z wymian (Erasmus+, Bilateralne)

kkw@samorzad.pw.edu.pl z słowem „uzupełniająca” w tytule

Składanie wniosków będzie odbywało się poprzez wypełnienie formularza w MS Forms, nie są potrzebne żadne dokumenty.

Kto może uzyskać miejsce w Akcji Uzupełniającej?
  • Obecni Studenci i Doktoranci PW,
  • Nowoprzyjęci Studenci,
  • Studenci z wymian (Erasmus+, Bilateralne),
  • Kandydaci na studia 2 stopnia,
    pod warunkiem, że nie otrzymali miejsca w poprzednich akcjach.
    Pozostałe wnioski będą odrzucane.

Odpisy do wizy można otrzymać tylko po otrzymaniu pokoju od akademik.ds@pw.edu.pl.

Zmiany w formularzu możliwe są tylko po kontakcie z kkw@samorzad.pw.edu.pl i wpisaniu „uzupełniająca” w tytule maila.

W przypadku chęci zamieszkania z współmałżonkiem/współmałżonką spoza PW, proszę o kontakt na maila kkw@samorzad.pw.edu.pl.