Złóż wniosek

Studenci mieszkający w akademiku nie mają możliwości zmiany pokoju przez tą akcję.

Akcja jest przeznaczona dla osób bezpośrednio pokrzywdzonych wojną w Ukrainie.

Skierowania wystawiane w czasie akcji są ważne 7 dni.

kkw@samorzad.pw.edu.pl

Osoby dla których akcja nie jest dedykowana mogą ubiegać się o miejsce przez bank miejsc.