Stypendia - Dokumenty do pobrania

Podstawowym aktem prawnym regulującym przyznawanie stypendiów i zapomóg jest Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej.

Stypendia - Aktualności

Akcja Stypendialna

Drogi Studencie!

Komisja Socjalna

Komisja Socjalna zajmuje się sprawami socjalno-bytowymi studentów, pomocą studentom z niepełnosprawnościami oraz zasadami przyznawania pomocy materialnej.

Stypendia

Jak otrzymać stypendium?

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej, warunki do spełnienia oraz dokumenty, które trzeba złożyć:

Strony