Uczelniany Komisarz Wyborczy

Uczelniany Komisarz Wyborczy (UKW) - jest najwyższym organem wyborczym Samorządu Studentów PW.

Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński posiada uprawnienia dyscyplinarne wobec studentów Uczelni wynikające z Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz Regulaminu SSPW.

Komisja Regulaminowa

Komisja Regulaminowa to organ nadzorczy i kontrolny Samorządu Studentów PW.

Parlament Studentów

Parlament jest najważniejszym organem samorządności studenckiej na naszej Uczelni.