Komisja Regulaminowa

< <> > Komisja Regulaminowa to organ nadzorczy i kontrolny Samorządu Studentów PW.

Kolegium 2020

Okres trwania kadencji: 18 stycznia 2020 r. - ...

Uczelniany Komisarz Wyborczy

Uczelniany Komisarz Wyborczy (UKW) - jest najwyższym organem wyborczym Samorządu Studentów PW.

Kolegium Senatorów

Senatorowie reprezentują nas przed najwyższymi organami Uczelni - biorą udział w posiedzeniach Senatu Politechniki Warszawskiej i pracach Komisji Senackich.

Parlament Studentów

Parlament jest najważniejszym organem samorządności studenckiej na naszej Uczelni.