Uczelniana Komisja Wyborcza

Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW)jest najwyższym organem wyborczym Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej..

Kolegium Senatorów

Senatorowie reprezentują nas przed najwyższymi organami Uczelni - biorą udział w posiedzeniach Senatu Politechniki Warszawskiej i pracach Komisji Senackich.

Kolegium Senatorów

Senatorowie reprezentują nas przed najwyższymi organami Uczelni - biorą udział w posiedzeniach Senatu Politechniki Warszawskiej i pracach Komisji Senackich.

Samorządowe Systemy Elektroniczne

Nadzór nad Samorządowymi Systemami Elektronicznymi pełnią studenci Politechniki Warszawskiej.

Rady Mieszkańców

Rady Mieszkańców są jednostkami samorządowymi w Domach Studenckich.

Komisja Regulaminowa

< <> > Komisja Regulaminowa to organ nadzorczy i kontrolny Samorządu Studentów PW.