Kolegium Senatorów

Senatorowie reprezentują nas przed najwyższymi organami Uczelni - biorą udział w posiedzeniach Senatu Politechniki Warszawskiej i pracach Komisji Senackich.

Samorządowe Systemy Elektroniczne

Nadzór nad Samorządowymi Systemami Elektronicznymi pełnią studenci Politechniki Warszawskiej.

Komisje programowe

Komisje Programowe są uczelnianymi organami Samorządu powołanymi do wypełniania jego podstawowych zadań. Pracami Komisji Programowej kieruje jej Przewodniczący.

Rady Mieszkańców

Rady Mieszkańców są jednostkami samorządowymi w Domach Studenckich.