Samorządowe Systemy Elektroniczne

Nadzór nad Samorządowymi Systemami Elektronicznymi pełnią studenci Politechniki Warszawskiej.

Rady Mieszkańców

Rady Mieszkańców są jednostkami samorządowymi w Domach Studenckich.

Komisja Regulaminowa

< <> > Komisja Regulaminowa to organ nadzorczy i kontrolny Samorządu Studentów PW.

Kolegium 2020

Okres trwania kadencji: 18 stycznia 2020 r. - ...

Kolegium 2020

Okres trwania kadencji: 18 stycznia 2020 r. - ...