Zerówki Centralne

Obóz zerowy to najlepsza okazja do poznania nowych ludzi ze wspólnego środowiska akademickiego, dawka pierwszej studenckiej przygody i oswojenie się z naszą Uczelnią, z którą bę

Zerówki Centralne

Obóz zerowy to najlepsza okazja do poznania nowych ludzi ze wspólnego środowiska akademickiego, dawka pierwszej studenckiej przygody i oswojenie się z naszą Uczelnią, z którą bę

Kultura za grosze

Kultura za grosze to przede wszystkim wyjścia do teatru, filharmonii, na koncerty w studenckiej cenie. Szerzymy kulturę w różnych odsłonach.

Bal Połowinkowy PW

Bal Połowinkowy Politechniki Warszawskiej odbywa się rokrocznie w kwietniu.

Orientuj się

Orientuj się to cykl wydarzeń kulturalnych na Politechnice Warszawskiej skierowany przede wszystkim do nowo przyjętych studentów pierwszego roku.

Feel The World

Feel the World jest to projekt cykliczny, mający formę "dnia kultury". Podczas wydarzeń pokazujemy i promujemy wśród studentów kulturę danego kraju.