Organizacje studenckie

Organizacjami działającymi w Politechnice zajmujący mi się współpracą zagraniczną są BEST, ESN, IAESTE, ESTIEM.