Krwiobus na szczękach

Idziesz na zajęcia? Właśnie je skończyłeś? A może masz okienko?

Pomoc Materialna

Przyszły Studencie!

Biuro Karier

Biura Karier kompleksowo wspiera studentów, absolwentów i doktorantów w kreowaniu i planowaniu ścieżki kariery.

Organizacje studenckie

Organizacjami działającymi w Politechnice zajmujący mi się współpracą zagraniczną są BEST, ESN, IAESTE, ESTIEM.