GDZIE MIEŚCI SIĘ SJO PW?

W pokoju 419 na IV piętrze w Gmachu Głównym Politechniki mieści się Dział do Spraw Studenckich, w którym załatwicie wszystkie sprawy wymagające osobistej wizyty w SJO. Z Działem do Spraw Studenckich możecie się też skontaktować mailowo lub telefonicznie. Adresy mailowe, telefony i godziny pracy tego działu są podane na naszej stronie internetowej w zakładce Studium Języków Obcych → Kontakt.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O LEKTORATACH?

Studium Języków Obcych jest jednostką pozawydziałową naszej Uczelni. Prowadzimy zajęcia językowe dla studentów wszystkich osiemnastu wydziałów. Wiele lektoratów jest prowadzonych w grupach międzywydziałowych. Dlatego głównym źródłem szczegółowych informacji na temat języków obcych nie są strony wydziałowe, ale strona internetowa Studium - www.sjo.pw.edu.pl . Zakładka do tej strony znajduje się także na stronie głównej Politechniki Warszawskiej oraz na większości stron wydziałowych. Na stronie SJO znajdziecie wszystkie ważne dla Was informacje: pełne wersje regulaminów, ofertę lektoratów, informacje o egzaminie, o kursach płatnych, przydatne kontakty i linki, a w dziale aktualności - bieżące komunikaty. Przez tę stronę będziecie się też zapisywać na zajęcia (poza zajęciami z języka angielskiego, odbywającymi się na Wydziale) i na egzamin B2 i C1. Dlatego sugerujemy byście zaglądali na naszą stronę regularnie tak długo, jak długo będziecie korzystali z zajęć z języków obcych na PW. Na stronie SJO w zakładce Studenci→Studia stacjonarne, w zakładkach wydziałowych, są też informacje dotyczące studentów poszczególnych wydziałów. Znajdziecie tam między innymi kontakt do osoby odpowiedzialnej za organizację zajęć z języków obcych na Waszym wydziale. Do tej osoby należy się w pierwszej kolejności zgłaszać z ewentualnymi pytaniami lub problemami. W zakładkach skierowanych do studentów poszczególnych wydziałów zamieszczamy też takie informacje jak wyniki testu diagnostycznego, przydział do grup, miejsca i terminy zajęć, terminy testów modułowych oraz inne bieżące komunikaty. W to miejsce na naszej stronie też warto regularnie zaglądać. Dodatkowo, na korytarzu w okolicach pokoju 419 znajdują się gabloty, w których także wywieszane są najważniejsze bieżące informacje dotyczące studentów wszystkich wydziałów.

NASZA OFERTA

SJO PW oferuje możliwość nauki następujących języków:

 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • hiszpański
 • japoński
 • chiński
 • szwedzki

WYMAGANIA UCZELNI

Każdy student PW, bez względu na poziom znajomości języka, z którym przychodzi na Uczelnię, musi spełnić dwa obowiązki związane z nauką języków, żeby uzyskać dyplom ukończenia studiów I-szego stopnia.

 • zaliczyć wszystkie godziny języka obcego przewidziane na jego wydziale, czyli od 180 do 240 godzin w zależności od wydziału (najczęściej oznacza to 3 semestry po 60 godzin, ale rozkład godzin w semestrze może się różnić, w zależności od wydziału).

 • zdać ogólnouczelniany egzamin na poziomie B2 z jednego z języków nauczanych w SJO PW.

Po zdaniu egzaminu na poziomie B2 lub zaliczeniu go na podstawie certyfikatu zewnętrznego student, o ile pozostały mu jeszcze godziny na naukę języka, musi je wykorzystać, przy czym może kontynuować na wyższym poziomie naukę języka, z którego zdał egzamin na poziomie B2 lub skorzystać z możliwości nauki innego języka na dowolnym poziomie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestniczenia w lektoratach i ich zaliczania są zawarte w Regulaminie zaliczania zajęć z języków obcych, dostępnym na stronie SJO www.sjo.pw.edu.pl w zakładce Lektoraty→Regulaminy→Regulamin zaliczania.

ZAPISY NA LEKTORATY

Przed zapisaniem się na lektorat student ma obowiązek wykonać test diagnostyczny, który pozwoli mu ocenić poziom znajomości języka obcego.

 • Wszystkie testy z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego są umieszczone na Platformie Edukacyjnej Moodle.

 • Dokładną instrukcję logowania, a następnie korzystania z Platformy znajdziecie w zakładce Studenci » Rozpoczynający lektorat . W tej samej zakładce jest szczegółowa instrukcja dla osób, które muszą wykonać test diagnostyczny.

 • Prosimy postępować według instrukcji, a w razie kłopotów napisać na adres: MoodleSupport@sjo.pw.edu.pl.

 • Test diagnostyczny z języka angielskiego należy wykonać w terminie wyznaczonym dla każdego z wydziałów. Daty otwarcia testu dla poszczególnych wydziałów będą podane w zakładkach wydziałowych na stronie SJO, w Aktualnościach, oraz na stronach wydziałowych (uwaga – terminy wyznaczane są w semestrze, poprzedzającym semestr, w którym na danym wydziale rozpoczynają się zajęcia z języków obcych!).

 • Testy diagnostyczne z pozostałych języków można wykonać w jednym z dwóch terminów: w terminie testów diagnostycznych dla danego wydziału lub w sesji, przed rozpoczęciem kolejnego semestru, tuż przed zapisaniem się na zajęcia.

KURSY PŁATNE

Przy Studium Języków Obcych PW działa Ośrodek Języka Angielskiego, w skrócie OJA, który prowadzi płatne kursy dla osób potrzebujących dodatkowych godzin, aby przygotować się do uczelnianego Egzaminu B2 lub chcących przygotować się do egzaminów zewnętrznych takich jak FCE, CAE, IELTS i PTE. Link do strony internetowej OJA znajduje się na stronie Studium Języków Obcych PW.

Zapraszamy na nasze lektoraty i życzymy sukcesów w nauce języków obcych ! S#tudium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej

Utworzono: pon., 2014-08-04 11:44
Ostatnia aktualizacja: czw., 2019-10-24 09:31