GDZIE MIEŚCI SIĘ SJO PW?

W pokoju 419 na IV piętrze w Gmachu Głównym Politechniki mieści się Dział do Spraw Studenckich, w którym załatwicie wszystkie sprawy wymagające osobistej wizyty w SJO. Z Działem do Spraw Studenckich możecie się też skontaktować emailowo lub telefonicznie. Adresy mailowe, telefony i godziny pracy tego działu są podane na naszej stronie internetowej w zakładce Studium

Języków Obcych -> Kontakt.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O LEKTORATACH?

Studium Języków Obcych jest jednostką pozawydziałową naszej Uczelni. Prowadzimy zajęcia językowe dla studentów wszystkich osiemnastu wydziałów. Wiele lektoratów jest też prowadzonych w grupach międzywydziałowych. Dlatego głównym źródłem szczegółowych informacji na temat języków obcych nie są strony wydziałowe, ale strona internetowa Studium, na której w tej chwili się znajdujecie - www.sjo.pw.edu.pl . Zakładka do tej strony znajduje się także na stronie głównej Politechniki Warszawskiej oraz na większości stron wydziałowych. Na stronie SJO znajdziecie wszystkie ważne dla Was informacje: pełne wersje regulaminów, ofertę lektoratów, informacje o egzaminie, o kursach płatnych, przydatne kontakty i linki, a w dziale aktualności - bieżące komunikaty. Przez tę stronę będziecie się też zapisywać na część zajęć i na egzaminy. Dlatego sugerujemy byście zaglądali na naszą stronę regularnie tak długo, jak długo będziecie korzystali z zajęć z języków obcych na PW.

Na stronie SJO w zakładce Informacje dla studentów rozpoczynających lektoraty , w zakładkach wydziałowych, są też informacje dotyczące studentów poszczególnych wydziałów. Znajdziecie tam między innymi kontakt do osoby odpowiedzialnej za organizację zajęć z języków obcych na Waszym wydziale. Do tej osoby należy się w pierwszej kolejności zgłaszać z ewentualnymi pytaniami lub problemami. W zakładkach skierowanych do studentów poszczególnych wydziałów zamieszczamy też takie informacje jak wyniki testu diagnostycznego, przydział do grup, miejsca i terminy zajęć, terminy testów modułowych oraz inne bieżące komunikaty. W to miejsce na naszej stronie też warto regularnie zaglądać.

Dodatkowo, na korytarzu w okolicach pokoju 419 znajdują się gabloty, w których także wywieszane są najważniejsze bieżące informacje dotyczące studentów wszystkich wydziałów.

NASZA OFERTA

Języki - w nadchodzącym roku akademickim SJO PW oferuje możliwość nauki następujących języków:

• angielski

• francuski

• niemiecki

• rosyjski

• hiszpański

WYMAGANIA UCZELNI

Każdy student PW, bez względu na poziom znajomości języka, z którym przychodzi na Uczelnię, musi spełnić dwa obowiązki, żeby uzyskać dyplom ukończenia studiów I-szego stopnia.

• zaliczyć wszystkie godziny języka obcego przewidziane na jego wydziale, czyli od 180 do 240 godzin w zależności od wydziału (najczęściej oznacza to 3 semestry po 60 godzin, ale rozkład godzin w semestrze może się różnić, w zależności od wydziału). • zdać ogólnouczelniany egzamin na poziomie B2 z jednego z języków nauczanych w SJO PW. Po zdaniu egzaminu na poziomie B2 lub zaliczeniu go na podstawie certyfikatu zewnętrznego student, o ile pozostały mu jeszcze godziny na naukę języka, musi je wykorzystać, przy czym może kontynuować na wyższym poziomie naukę języka, z którego zdał egzamin na poziomie B2 lub skorzystać z możliwości nauki innego języka na dowolnym poziomie. Jeśli student zdaje egzamin na poziomie B2 przed rozpoczęciem nauki języka na PW lub zalicza ten egzamin na podstawie certyfikatu, jest zobowiązany do zaliczenie 30 godzin zajęć z języka ogólnotechnicznego, tzw. LOT-u z języka, z którego ma ocenę z egzaminu B2.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestniczenia w lektoratach i ich zaliczania są zawarte w Regulaminie zaliczania zajęć z języków obcych, dostępnym na stronie SJO www.sjo.pw.edu.pl w zakładce Lektoraty i kursy/Regulamin zaliczania.

ZAPISY NA LEKTORATY

Przed zapisaniem się na lektorat student ma obowiązek wykonać test diagnostyczny, który pozwoli mu ocenić poziom znajomości języka obcego.

• Wszystkie testy z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego są umieszczone na Platformie Edukacyjnej Moodle. • Dokładną instrukcję logowania, a następnie korzystania z Platformy znajdziecie w zakładce Zapisy -> Testy diagnostyczne -> Logowanie na Platformę. W tej samej zakładce jest szczegółowa instrukcja dla osób, które muszą wykonać test diagnostyczny. • Prosimy postępować według instrukcji, a w razie kłopotów napisać na adres: MoodleSuport@sjo.pw.edu.pl. • Test diagnostyczny z języka angielskiego należy wykonać w terminie wyznaczonym dla każdego z wydziałów. Daty otwarcia testu dla poszczególnych wydziałów będą podane w zakładkach wydziałowych na stronie SJO w Aktualnościach, oraz na stronach wydziałowych (uwaga – terminy wyznaczane są w semestrze, poprzedzającym semestr, w którym na danym wydziale rozpoczynają się zajęcia z języków obcych!). • Testy diagnostyczne z pozostałych języków można wykonać w jednym z dwóch terminów: w terminie testów diagnostycznych dla danego wydziału lub w sesji, przed rozpoczęciem kolejnego semestru, tuż przed zapisaniem się na zajęcia.

KURSY PŁATNE

Przy Studium Języków Obcych PW działa Ośrodek Języka Angielskiego, w skrócie OJA, który prowadzi płatne kursy dla osób potrzebujących dodatkowych godzin, aby przygotować się do uczelnianego Egzaminu B2 lub chcących przygotować się do egzaminów zewnętrznych takich jak FCE, CAE, IELTS, Mondiale z języka technicznego i PTE. Link do strony internetowej OJA znajduje się na stronie Studium Języków Obcych PW.

Zapraszamy na nasze lektoraty i życzymy sukcesów w nauce języków obcych ! Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej

Utworzono: pon., 2014-08-04 11:44
Ostatnia aktualizacja: wt., 2017-03-14 01:10