Dla studentów wielu kierunków studiów w Politechnice Warszawskiej praktyki zawodowe są obowiązkowym elementem studiów zawartym w standardach nauczania. Dlaczego są aż tak ważne?

Studia w Politechnice Warszawskiej to pierwszy krok do rozpoczęcia kariery zawodowej. Wiedza akademicka, ale również jej praktyczne wykorzystanie czyni nas – studentów Politechniki Warszawskiej, niezwykle wartościowymi na rynku pracy. To właśnie dlatego praktyka zawodowa odgrywa tak ważną rolę w trakcie toku studiów, a ponadto w przyszłości będzie naszym dodatkowym atutem w procesie rekrutacji do wymarzonej pracy.

Wiele firm przywiązuje ogromną wagę do rzeczywistych umiejętności przyszłego pracownika. Odbyte staże i praktyki zarówno krajowe jak i zagraniczne, niewątpliwie zwiększają wartość absolwentów Politechniki Warszawskiej w oczach pracodawców.

W dzisiejszych czas trzeba być konkurencyjnym na rynku pracy, ale jak to zrobić?

Na te i wiele innych pytań odpowie Poradnik Praktyk Studenkich

Mamy świadomość, że ciągła ewolucja rynku pracy, zmienia również charakter poszukiwanych przez nas praktyk. Dodatkowo, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszelkich możliwych sytuacji, jakie mogą wystąpić w trakcie poszukiwania Waszych praktyk. Wy również możecie brać udział w bieżącym dostosowywaniu poradnika do potrzeb studentów. Dlatego nie wahajcie się zgłaszać swoich uwag, co do jego zawartości Przewodniczącemu Komisji Dydaktycznej SSPW (kd@samorzad.pw.edu.pl).

Od roku akademickiego 2008/2009 w Politechnice Warszawskiej zaczęły obowiązywać nowe przepisy regulujące zasady organizacji oraz odbywania praktyk:

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich, objętych programem I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Utworzono: czw., 2014-08-07 22:41
Ostatnia aktualizacja: wt., 2014-10-14 14:26