UWAGA! Pojawiło się nowe zarządzenie Rektora z dnia 12 września! Zmienia ono treść niektórych ustępów Regulaminu!

Podstawowym aktem prawnym regulującym przyznawanie stypendiów i zapomóg jest Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Aby ubiegać się o stypendium socjalne dochód na członka rodziny nie może przekraczać 1050.00 zł.

Wszelkie problemy i wątpliwości prosimy kierować pod adres: stypendia@samorzad.pw.edu.pl.

Pliki: 

Utworzono: czw., 2014-03-20 21:35
Ostatnia aktualizacja: śr., 2017-09-27 13:14