Akcja Stypendialna

Drogi Studencie!

Dostępne są poniżej kwoty poszczególnych stypendiów w roku akademickim 2020/2021. Kwoty na ten rok pojawią się pod koniec października.

Próg dochodu uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021 wynosi 1050 zł netto.

Aby otrzymywać stypendium od października musisz złożyć wniosek w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru.

Złożenie wniosku o stypendium socjalne lub specjalne dla niepełnosprawnych po w/w terminie skutkuje przyznaniem stypendiów od miesiąca następnego po dacie wpłynięcia wniosku.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za rok 2018 wynosi 3244 zł

Utworzono: czw., 2014-03-20 21:12
Ostatnia aktualizacja: pt., 2020-10-02 00:52