Akcja Stypendialna

Drogi Studencie!

Dostępne są poniżej kwoty poszczególnych stypendiów w roku akademickim 2016/2017. Kwoty na ten rok pojawią się pod koniec października.

Próg dochodu uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego w roku akademickim 2017/2018 wynosi 1050,00 zł netto.

Aby otrzymywać stypendium od października musisz złożyć wniosek w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru.

Złożenie wniosku o stypendium socjalne lub specjalne dla niepełnosprawnych po w/w terminie skutkuje przyznaniem stypendiów od miesiąca następnego po dacie wpłynięcia wniosku.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za rok 2016 wynosi 2577 zł

Utworzono: czw., 2014-03-20 21:12
Ostatnia aktualizacja: pt., 2018-01-05 12:18

Powiązane aktualności

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

W tym roku już po raz 12. warszawscy uczniowie i studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st.

Karta EKUZ i dostęp do ZIP dla Studentów PW!

Wyjeżdżasz wkrótce do innego kraju na terenie Europy i chciałbyś mieć pewność, że w razie potrzeby będziesz mógł korzystać ze świadczeń zdrowotnych ?