Krajowe Ramy Kwalifikacji zostały wprowadzone, aby podporządkować system kształcenia w naszym kraju do innych krajów europejskich. Zgodnie z założeniami Deklaracji Bolońskiej. Aby przybliżyć tę tematykę warto odwołać się do Europejskich Ram Kwalifikacji, ponieważ założenia są zgodne dla wszystkich krajów w Unii Europejskiej.


Europejskie Ramy Kwalifikacji to w największym uproszczeniu europejski układ odniesienia dla kwalifikacji uzyskiwanych w poszczególnych krajach Wspólnoty. Zgodnie z ideą przyświecającą ich powstaniu mają one zapewnić większą przejrzystość do uzyskiwanych kwalifikacji, a co za tym idzie mają przyczynić się do zwiększenia mobilności osób uczących się i pracowników pomiędzy państwami europejskimi oraz promocji uczenia się przez całe życie.


Celem Europejskich Ram Kwalifikacji jest powiązanie różnorodnych systemów kwalifikacji występujących w krajach europejskich do jednego uniwersalnego wzorca. Dzięki wprowadzeniu wspólnego układu odniesienia, uczelnie oraz pracodawcy w sposób łatwy będą w stanie zrozumieć i porównać kwalifikacje zdobyte w różnych krajach i systemach edukacji. Należy tutaj także zwrócić uwagę, iż Europejskie Ramy Kwalifikacji skupiają się przede wszystkim na efektach uczenia osiąganych przez daną osobę, bez względu na to w jakim systemie zdobyto kwalifikacje, a nie na definiowaniu kwalifikacji ze względu na czas trwania nauki, typ instytucji itp., jak było to do tej pory. Komisja Europejska przygotowała wstępną wersję projektu uwzględniającą ośmiopoziomowy system odniesienia kwalifikacji opisujący to co uczący powinien wiedzieć, rozumieć oraz potrafić.

Poziomy obejmują cały okres kształcenia, począwszy od niezaawansowanych kwalifikacji (Poziom 1, na przykład świadectwo ukończenia szkoły podstawowej), po kwalifikacje zdobywane w Uczelniach Wyższych (Poziom 8, na przykład doktorat) oraz w zawodzie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, koniecznie przeczytaj poradnik dołączony poniżej !

Utworzono: pon., 2014-08-04 15:15
Ostatnia aktualizacja: czw., 2014-08-07 21:19