W celu utrzymania najwyższego standardu zajęć dydaktycznych, Politechnika Warszawska przeprowadza semestralną ankietyzację! Oceny zajęć i prowadzącego dokonuje się w ostatnim miesiącu trwania zajęć w danym semestrze. W zależności od ustaleń wydziału, ankieta może mieć postać elektroniczną lub „papierową”.

W przypadku tradycyjnej wersji, jeden wyznaczony student zbiera wszystkie formularze i zanosi je w zaplombowanej kopercie do dziekanatu. Kwestionariusze są wypełniane w pełni anonimowo, a nauczyciel akademicki powinien opuścić salę na czas ich uzupełniania przez studentów. Ankiety w wersji elektronicznej są także anonimowe. Badanie dotyczy zarówno wykładowców, jak i prowadzących laboratoria i ćwiczenia.

Prowadzący dowiadują się o ocenie ich pracy dopiero w następnym semestrze. Wtedy to otrzymują wyniki zbiorcze oraz formularze ankiet z uwagami studentów. Ankietyzacja to jedna z niewielu okazji, by student mógł ocenić nauczyciela oraz mieć szansę wyrazić swoje zdanie i ewentualne sugestie dotyczące sposobu prowadzenia przedmiotu, treści merytorycznej, czy też całego zaplecza technicznego. Ankiety są rozpatrywane w bardzo skrupulatny sposób i żadna (nawet mało istotna) uwaga nie zostaje pominięta.

W przypadku niepokojących zgłoszeń Dziekan ma obowiązek podjąć odpowiednie kroki, aby rozwiązać problem. Po okresie ankietyzacji, zostaje zwołane specjalne spotkanie w którym uczestniczą m.in.Dziekan danego Wydziału, Prorektor ds. Studiów oraz delegat z ramienia Wydziałowej Rady Samorządu, jako przedstawiciel studentów.

Ankietyzacja to nie tylko rutyna, lecz poważne narzędzie, mające realną siłę sprawczą. Jej celem jest podnoszenie standardów dydaktycznym i uniemożliwienie stosowania rażących nieprawidłowości. Jeśli dostaniesz formularz, poświęć 5 minut i wypełnij go zgodnie z prawdą. Na pewno przyczyni się to do poprawy jakości zajęć w przyszłości.

Nawet jeśli to już Twoje ostatnie spotkanie z przedmiotem, pomyśl o Twoich młodszych kolegach. Będą Ci wdzięczni!

Utworzono: czw., 2014-03-20 18:55
Ostatnia aktualizacja: czw., 2017-01-12 01:42