Centrum Studiów Zaawansowanych jest pozawydziałową jednostką Politechniki Warszawskiej. Podstawowym celem działalności Centrum jest podnoszenie jakości kształcenia studentów i doktorantów oraz prowadzonych przez nich badań.

Służy temu szeroka, interdyscyplinarna oferta studiów zaawansowanych, tworzona we współpracy z naukową kadrą uczelni, a także naukowcami pracującymi w renomowanych, międzynarodowych ośrodkach naukowych. Oferta ta znajduje swoje odzwierciedlenie w publikacjach Lecture Notes, a także Małych Monografiach Metodologicznych. Z myślą o szerszym gronie zainteresowanych, Centrum organizuje także Konwersatoria popularno-naukowe. Zakłada się różnorodną tematykę tych spotkań i możliwość dyskusji z udziałem zebranych słuchaczy.

Nową i istotną działalnością Centrum jest udział w projekcie Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej, który jest realizowany pod nadzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki środkom pochodzącym z Projektu, wyróżniający się doktoranci, a także pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni, otrzymują od Centrum wsparcie finansowe, umożliwiające im realizowanie ambitnych projektów badawczych.

Utworzono: czw., 2013-09-26 15:50
Ostatnia aktualizacja: śr., 2018-10-17 17:46

Powiązane aktualności

Oceń swoje zajęcia

Oceny zajęć i prowadzącego dokonuje się w ostatnim miesiącu trwania zajęć w danym semestrze.

Zaproszenie do udziału w badaniu EUROSTUDENT VI

EUROSTUDENT VI to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

W tym roku już po raz 12. warszawscy uczniowie i studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st.

Ogólnopolski konkurs Kół Naukowych - KoKoN!

Konkurs skierowany jest do studentów uczelni technicznych działających w kołach naukowych.