Biura Karier kompleksowo wspiera studentów, absolwentów i doktorantów w kreowaniu i planowaniu ścieżki kariery.

Cel ten realizowany jest dzięki bogatej ofercie usług - konsultacji z doradcą kariery, coachem oraz dzięki warsztatom dotyczącym efektywności zawodowej i osobistej. Dzięki tej ofercie studenci i absolwenci wiedzą JAK i GDZIE szukać wymarzonej pracy, uświadamiają swoje predyspozycje zawodowe. Wiedzą w jaki sposób przygotować mistrzowskie CV i LM, jak radzić sobie ze stresem w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, czy w jaki sposób wpływać na swoją efektywność i motywację.

Biuro Karier łączy także studentów i absolwentów ze światem biznesu. Ma to miejsce w trakcie organizowanych „Spotkań z pracodawcą”. W obecnym roku akademickim gościli, min. przedstawiciele takich firm, jak: Agencja Wywiadu, Avery Dennison, BuroHappold Engineering, European Central Bank, OECD, E&Y, InPhoTech, Skyscanner, BTC, CCUSA.

Dodatkowo studenci i absolwenci mogą czerpać informację o rynku pracy z portalu internetowego (http://www.bk.pw.edu.pl), na którym obecnie jest 700 ofert pracy. Korzysta z niego ponad 7000 pracodawców oraz ponad 21 500 tyś. Studentów i Absolwentów. NOWY portal Biura Karier (uruchomiony w 02.2017 roku) oferuje szereg udogodnień użytkownikom, min. możliwość aplikowania na oferty on-line, „koszyk” ofert pracy i praktyk, sprofilowany Newsletter. To wszystko w nowoczesnym designie.

O skuteczności Biura Karier świadczą liczne nagrody: 1 miejsce dla najaktywniejszego biura karier w ramach międzynarodowego „World Talent Acquisition Survey,” wyróżnienie za największą liczbę ofert pracy (Ogólnopolski przegląd biur karier – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), wyróżnienie za najbardziej efektywne działania promocyjne wśród studentów (Gala Universum Awards Poland 2015),

a co najważniejsze – pozytywne opinie osób korzystających z oferty: „Dzięki wsparciu BK miałem siłę, aby się nie poddawać w dążeniu do celu.” „Dokumenty są dopracowane i mają większą "sił przebicia" podczas rekrutacji i jestem zapraszana na rozmowy rekrutacyjne.” „Dzięki konsultacji pewniej szedłem na kolejne rozmowy o pracę choć mały niepokój pozostawał. Konsultacje podniosły mnie na duchu i pozwoliły odzyskać siły i nadzieję.”

Biuro Karier inspiruje do zmiany. Samo także się zmienia. Obecnie Biuro Karier realizuje trzy nowe projekty: Program Rozwoju Kompetencji, który tworzony jest z udziałem pracodawców, chcącymi dzielić się swoją wiedzą i wspierać przyszłych kandydatów w rozwijaniu kompetencji istotnych na rynku pracy. Należą do nich, min. Danfoss, GiGroup, Delphi, BePoland. Uczestnictwo w Programie daje możliwość uczestnictwa w następujących ścieżkach kompetencyjnych: nowe technologie cloudowe w biznesie/ zarządzanie karierą zawodową/ efektywność osobista/przedsiębiorczość/zarządzanie projektami.
Kolejny projekt Biura Karier to Program Ambasadorski, łączący studenta konkretnego Wydziału z Biurem Karier, po to by rozpowszechniać usługi Biura oraz wspierać w organizacji drugiego projektu: „Latającego stolika Biura Karier” Jego celem jest promocja usług Biura Karier na poszczególnych Wydziałach, a także udzielanie studentom wskazówek dotyczących efektywności na rynku pracy. To także czas, by porozmawiać o wyzwaniach, celach i możliwościach zawodowych.

„Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach” zespół Biura Karier swą otwartością, zaangażowaniem i uśmiechem wspiera każdego studenta i absolwenta w drodze do odnalezienia własnej drabiny sukcesu. Wierzymy, że każdym tkwi ZASÓB i MOC. MY wiemy, jak je wydobyć. ZAPRASZAMY.

Nie pukaj, wchodź śmiało:
Biuro Karier Politechniki Warszawskiej
Polna 50, V piętro tel: 022 234 63 67,
e-mail: biurokarier@pw.edu.pl

Utworzono: czw., 2013-09-26 15:49
Ostatnia aktualizacja: śr., 2020-05-13 12:56