Biuro Karier Politechniki Warszawskiej otwiera na świat!

Tym „mini światem” jest rynek pracy, do poznawania, którego, studenci/absolwenci PW są profesjonalnie przygotowywani przez Biuro Karier. Studenci mogą skorzystać z bogatej bazy ofert pracy/praktyk/staży, a w ramach „spotkań z pracodawcą” uczestniczyć w prezentacjach firm. Oferta Biura zawiera także szeroki zakres tematyczny warsztatów, wspierających rozwój z zakresu kreatywności, radzenia sobie ze stresem, kreatywności, pokonywania stresu czy budowania swego wizerunku.

Biuro Karier stwarza także możliwość odbycia konsultacji z anglistą, prawnikiem oraz rozmowy doradczej z psychologiem. W jej ramach student uzyska pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych, przygotuje się do odbycia rozmowy doradczej, dzięki testom psychologicznym pozna swoje słabe i mocne strony. W efekcie świadomie zaplanuje karierę.

Portal Biura Karier umożliwia zaś śledzenie aktualności – wydarzeń, konkursów, targów. Wszystko po to by śmiało wydeptywać ścieżkę kariery!

Utworzono: czw., 2013-09-26 15:49
Ostatnia aktualizacja: wt., 2017-03-14 01:21