Nie jesteś z Warszawy? Nie wiesz gdzie zamieszkać w czasie studiów? Zapraszamy do Domów Studenckich Politechniki Warszawskiej!!

System Elektronicznego Kwaterowania Studentów – w skrócie SEKS – jest elementem obowiązkowym, jeżeli chcesz uzyskać miejsce w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej. Szczególne okoliczności – przez szczególne okoliczności rozumie sie niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności. Pełny harmonogram oraz zasady przyznawania miejsca w DS znajduje się na stronie kwaterunku kwaterunek.sspw.pl

Studenci!

Pragnę poinformować o Akcji Kwaterunkowych:

    • dla obecnych studentów (osób posiadających obywatelstwo RP, studiujących regularnie na studiach I lub II stopnia PW);
    • dla obecnych studentów cudzoziemców (osób nie posiadających polskiego obywatelstwa, studiujących na PW na regularnych studiach I lub II stopnia);
    • dla doktorantów (osób studiujących na PW na studiach III stopnia).

Rejestrowanie w Systemie rozpoczyna się z dniem 25 kwietnia 2016r. Pozostałe terminy obowiązujące w Akcji Kwaterunkowej opisane są w Terminarzach Akcji, które są umieszczone poniżej

Utworzono: czw., 2014-03-20 18:58
Ostatnia aktualizacja: wt., 2016-04-26 15:10