Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej

II Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej

Plan posiedzenia:

Continue Reading

VI Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej

Plan posiedzenia:
1.Rozpoczęcie posiedzenia
2. Wybór sekretarza posiedzenia – punkt decyzyjny
3. Wybór komisji skrutacyjnej – punkt decyzyjny

Continue Reading

V Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej

1. Rozpoczęcie posiedzenia
2. Wybór sekretarza posiedzenia
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Statut Politechniki Warszawskiej – punkt decyzyjny

Continue Reading

IV Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej

  1. Rozpoczęcie posiedzenia
  2. Wybór sekretarza posiedzenia
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
Continue Reading

II Spotkaniu Szefów

  1. Przywitanie.
  2. Informacje bieżące
  3. Open Space
  4. Wolne wnioski
  5. Zakończenie Posiedzenia
Continue Reading

III Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej

Plan posiedzenia: 1. Rozpoczęcie posiedzenia 2. Wybór sekretarza posiedzenia 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Wybór Uczelnianego Komisarza Wyborczego - punkt decyzyjny

Continue Reading

Strony