Komisja Kultury

V Nadzwyczajne Posiedzenie Komisji Kultury

1. Przywitanie
2. Wybór sekretarza
3. Informacje bieżące
4. Teatrowo
5. Juwenalia PW
6. Wybór koordynatora Orientuj się!

Continue Reading

IV Zwyczajne Posiedzenie Komisji Kultury

1. Przywitanie
2. Wybór sekretarza
3. Spotkanie z prof. Jakubiakiem
4. Informacje bieżące
5. Teatrowo
6. Juwenalia PW

Continue Reading

II Zwyczajne Posiedzenie Komisji Kultury

  1. Przywitanie
  2. Wybór sekretarza
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Informacje bieżące
  5. Kwestie portalu Teatrowo
Continue Reading

IX Posiedzenie Komisji Kultury

Szanowni Samorządowcy,

Continue Reading

VIII Nadzwyczajne Posiedzenie Komisji Kultury

Szanowni Samorządowcy,

Continue Reading

VI Zwyczajne Posiedzenie Komisji Kultury

Plan posiedzenia:

Continue Reading

Strony