Komisja Domów Studenckich

V Zwyczajne Posiedzenie Komisji Domów Studenckich

Plan Posiedzenia:
1. Powitanie, otwarcie zebrania
2. Wybór sekretarza
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Informacje bieżące

Continue Reading

IV Zwyczajne Posiedzenie Komisji Domów Studenckich

1. Powitanie, otwarcie zebrania
2. Wybór sekretarza
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Informacje bieżące

Continue Reading

II Zwyczajne Posiedzenie Komisji Domów Studenckich

  1. Powitanie, otwarcie zebrania
  2. Wybór sekretarza
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Informacje bieżące
Continue Reading

III Nadzwyczajne Posiedzenie Komisji Domów Studenckich

  1. Powitanie, otwarcie zebrania
  2. Wybór sekretarza
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Informacje bieżące
Continue Reading

VIII Nadzwyczajne Posiedzenie Komisji Domów Studenckich

Szanowni Samorządowcy,

Continue Reading

VI Zwyczajne Posiedzenie Komisji Domów Studenckich

Proponowany Plan Posiedzenia:

Continue Reading

Strony