Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW)jest najwyższym organem wyborczym Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.. Do jej podstawowego obowiązku należy przeprowadzenie corocznych Wyborów do organów SSPW (Wydziałowe Rady Samorządu oraz Rady Mieszkańców). UKW Odpowiada za promocję Wyborów, powołuje Wydziałowe Komisje Wyborcze (WKW) oraz Komisje Wyborcze Domu Studenckiego (KWDS). Do obowiązków UKW należy sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego. Zasady przeprowadzenia Wyborów są określone w Ordynacji Wyborczej do organów Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej a szczegóły dotyczące terminów umieszczone są w Terminarzu Wyborczym.

Poza wyborami UKW:

  • nadzoruje także skład osobowy WRSów, RMów oraz Parlamentu w czasie ich kadencji;
  • wypisuje zaświadczenia o działalności w Samorządzie.

Kadencja UKW trwa rok i jej członkiem może zostać Student, który nie jest członkiem RMu, WRSu, Parlamentu, Kolegium, pełnomocnika Organu Samorządu oraz przewodniczącego jednostki zgłaszającej Listę Ogólnouczelnianą. Członkami UKW nie mogą być też studenci ukarani prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej właściwej do spraw studentów.

Obecny skład Uczelnianej Komisji Wyborczej:
Adam Kwaśnik - przewodniczący
Kamila Budnik - członek
Wioletta Michalska - członek
Maciej Pijanowski - członek
Jacek Szejna - członek

Kontakt: adam.kwasnik@samorzad.pw.edu.pl

Prośby o wystawienie zaświadczeń do suplementu o działalności w Samorządzie należy zgłaszać z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

Utworzono: sob., 2013-09-28 09:59
Ostatnia aktualizacja: sob., 2020-11-28 01:02