Struktury wewnętrzne

Wydziałowe Rady Samorządu

Wydziałowe Rady Samorządu są jednostkami samorządowymi na Wydziałach. W ich skład wchodzą studenci wybierania w wyborach samorządowych odbywających się w listopadzie.

Rady Mieszkańców

Rady Mieszkańców są jednostkami samorządowymi w Domach Studenckich.

Parlament Studentów

Parlament jest najważniejszym organem samorządności studenckiej na naszej Uczelni.

Komisja Regulaminowa

Komisja Regulaminowa to organ nadzorczy i kontrolny Samorządu Studentów PW.

Uczelniany Komisarz Wyborczy

Uczelniany Komisarz Wyborczy (UKW) - jest najwyższym organem wyborczym Samorządu Studentów PW.

Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński posiada uprawnienia dyscyplinarne wobec studentów Uczelni wynikające z Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz Regulaminu SSPW.

Partnerzy