Parlament jest najważniejszym organem samorządności studenckiej na naszej Uczelni. Jego uchwały są wiążące dla wszystkich innych jednostek działalności studenckiej na Politechnice Warszawskiej. W jego skład wchodzi po dwóch przedstawicieli każdego z wydziałów (przewodniczący i delegat), po jednym przedstawicielu z każdego z domów studenckich oraz ośmiu przedstawicieli organizacji ogólnouczelnianych, na których głosujemy w powszechnych wyborach wraz z wyborem naszego WRSu. parlament@samorzad.pw.edu.pl

Utworzono: sob., 2013-09-28 09:57
Ostatnia aktualizacja: śr., 2018-11-07 16:05