Komisja Socjalna zajmuje się sprawami socjalno-bytowymi studentów, pomocą studentom z niepełnosprawnościami oraz zasadami przyznawania pomocy materialnej.

Należą do nich (z Regulaminu Komisji Socjalnej):

  1. opiniowanie aktów prawnych wydawanych przez władze Uczelni w zakresie działania Komisji,
  2. ustalanie ogólnouczelnianych zasad przyznawania pomocy materialnej,
  3. sprawdzanie wydatkowania Funduszu Stypendialnego w zakresie przydzielania stypendiów oraz zapomóg,
  4. wybór przedstawicieli studentów do Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
  5. współpraca z organami Uczelni w zakresie pomocy studentom niepełnosprawnym,
  6. prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie działania Komisji, a w szczególności w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej i kredytów studenckich,
  7. dbanie o sprawy dotyczące opieki zdrowotnej dla studentów.

Utworzono: czw., 2014-03-20 21:01
Ostatnia aktualizacja: wt., 2020-05-19 18:22