KOMISJA FINANSOWO-GOSPODARCZA jako główny cel swojego działania stawia stwarzanie jak najlepszych warunków do funkcjonowania jednostek Samorządu Studentów PW, Kół Naukowych oraz Organizacji i Mediów Studenckich.

Poprzez przedstawienie Parlamentowi Studentów PW podziału budżetu pomiędzy odpowiednie jednostki Samorządu oraz inne jednostki z Samorządem współpracujące umożliwia realizację projektów cyklicznych oraz nowych inicjatyw środowiska Studenckiego.

Do podstawowych działań komisji należy m.in. sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem budżetu oraz wspieranie rozwoju zintegrowanego systemu rozliczeń i obiegu dokumentów eWniosek.

Komisja prowadzi działania szkoleniowe w zakresie zamówień publicznych, korzysta z nich wielu studentów czynnie działających w strukturach Samorządowych, a wiedza zdobyta pozwala na realizacji trudnych do rozliczenia dużych projektów.

Utworzono: czw., 2014-05-22 22:56
Ostatnia aktualizacja: czw., 2014-05-22 22:56