Komisja Finansowo – Gospodarcza troszczy się o zaplecze gospodarcze oraz sprawuje nadzór nad środkami będącymi w dyspozycji Samorządu Studentów PW. Poprzez swoje działanie zapewnia jak najlepsze możliwości do funkcjonowania jednostek Samorządu Studentów PW, Kół Naukowych oraz Organizacji i Studenckich Mediów Samorządu.

Komisja odpowiada za przygotowanie podziału budżetu pomiędzy odpowiednie jednostki Samorządu oraz jednostki współpracujące z Samorządem oraz przedstawia Parlamentowi Studentów PW projekt budżetu umożliwiający realizację projektów prostudenckich oraz nowych inicjatyw środowiska studenckiego.

Podstawowym działaniem Komisji jest bieżący nadzór nad wydatkowaniem budżetu poprzez wykorzystywanie Systemu Ewidencji i Obiegu Dokumentów eWniosek. Równie ważnym aspektem pracy komisji jest ustalanie zasad wykorzystywania pomieszczeń przez poszczególne jednostki organizacyjne oraz ocenianie poziomu wykorzystania pomieszczeń i sprzętu będących w ich dyspozycji.

W celu jak najefektywniejszego prowadzenia prac Komisja prowadzi działania szkoleniowe w zakresie zamówień publicznych oraz podstawowych zagadnień związanych z wydatkowaniem dotacji od Uczelni. Wiedza zdobyta podczas tych szkoleń pozwala wielu studentom na realizację trudnych do rozliczenia dużych projektów.

Utworzono: czw., 2014-05-22 22:56
Ostatnia aktualizacja: czw., 2019-10-24 21:51