VI Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej

Jednostka SSPW: 
Komisja Regulaminowa
Data wydarzenia: 
czwartek, 30 Czerwiec, 2016 - 18:15
Miejsce: 
Sala Senatu (s. 124) Gmach Główny

Plan Posiedzenia:

  1. Przywitanie
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  3. Sprawozdanie Przewodniczącego SSPW
  4. Głosowanie nad absolutorium Przewodniczącego SSPW
  5. Prezentacje kandydatów na funkcję Przewodniczącego SSPW
  6. Głosowanie nad kandydatami na funkcję Przewodniczącego SSPW
  7. Głosowanie w sprawie przyjęcia zasad przyznawania stypendium dla Senatorów Studenckich z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Warszawskiej
  8. Sprawy wniesione oraz wolne wnioski
  9. Zakończenie Posiedzenia

Zgodnie z Regulaminem Obrad osoby niebędące członkami społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej muszą posiadać pisemne zaproszenie. W związku z tym prosimy o nadsyłanie danych (imię i nazwisko) na adres kr@samorzad.pw.edu.pl najpóźniej do wtorku 28 czerwca do godziny 23:59. wpisując w temacie maila: Zaproszenie na Posiedzenie PSPW 30.06.2016 r.

Maile będą potwierdzane w ciągu 24h, w przypadku braku otrzymania potwierdzenia prosimy o ponowienie wiadomości. Zaproszenia będą do odbioru przed samym Posiedzeniem przy wejściu na salę.