EUROSTUDENT VI to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania. Badanie jest prowadzone równolegle w blisko 30 krajach. Pytania ankiety dostępnej na stronie internetowej adresowane są do wszystkich osób studiujących na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych oraz podyplomowych.

Wypełnienie ankiety zajmuje 10-20 minut.Badanie realizowane jest na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykonawca to Centrum Badawczo-Rozwojowe PBS. Gwarantuje ono pełną dyskrecję i poufność – udzielone informacje zostaną oddzielone od danych osobowych uczestników badania, a wyniki prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych statystyk. Respondenci, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania ankiety, wezmą udział w grze o tablety.

Powiązane aktualności

Oceń swoje zajęcia

Oceny zajęć i prowadzącego dokonuje się w ostatnim miesiącu trwania zajęć w danym semestrze.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

W tym roku już po raz 12. warszawscy uczniowie i studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st.

Ogólnopolski konkurs Kół Naukowych - KoKoN!

Konkurs skierowany jest do studentów uczelni technicznych działających w kołach naukowych.

Dysputy pitagorejskie

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Dysput pitagorejskich pt.”Samodzielność w świecie nauki”.