Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

W tym roku już po raz 12. warszawscy uczniowie i studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st.

Warszawy im. Jana Pawła II.

Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce, skierowany jest do uczniów szkół

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:

  • dobrze się uczą;

  • osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne;

  • miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1100 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Kandydat, który chce otrzymać stypendium, musi wypełnić wniosek dostępny na stronie

formularze.centrumjp2.pl. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami

należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty w Centrum Myśli Jana Pawła II,

przy ul. Foksal 11.

**Termin składania wniosków dla uczniów mija 31 lipca, a dla studentów – 30 września ** Szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia

oraz stypendiajp2.pl

Kontakt w sprawie stypendiów: stypendia@centrumjp.pl

Powiązane aktualności

Oceń swoje zajęcia

Oceny zajęć i prowadzącego dokonuje się w ostatnim miesiącu trwania zajęć w danym semestrze.

Zaproszenie do udziału w badaniu EUROSTUDENT VI

EUROSTUDENT VI to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania.

Ogólnopolski konkurs Kół Naukowych - KoKoN!

Konkurs skierowany jest do studentów uczelni technicznych działających w kołach naukowych.

Dysputy pitagorejskie

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Dysput pitagorejskich pt.”Samodzielność w świecie nauki”.