Samorząd Studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w porozumieniu z Naczelną Organizacją Techniczną oraz Forum Uczelni Technicznych ma zaszyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na kurs Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2016!

Bezpieczne Praktyki i Środowisko to warsztaty skierowane do wszystkich studentów i absolwentów, którzy mają zamiar podjąć pracę, czy w najbliższym czasie będą odbywać praktyki lub staż.

Warsztaty poświęcone są tematyce: Prawa Pracy, BHP, ochronie p-poż, organizacji bezpiecznej pracy, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych oraz zagadnieniom urządzeń poddozorowych.

Kurs jest całkowicie BEZPŁATNY, ponadto każdy uczestnik po zakończeniu otrzymuje CERTYFIKAT wydawany w języku polskim oraz angielskim.

REJESTRACJA

W celu dokonania zapisu na wydarzenie należy kliknąć link znajdujący się poniżej, a następnie zarejestrować się na stronie portaltechniczny.pl za pośrednictwem facebooka lub konta google. Nastąpi przekierowanie i utworzy się Twoje osobiste konto na portalu - w tym momencie musisz kliknąć baner "Wydarzenia", wyszukać wydarzenie "Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2016 - SGGW w Warszawie", po czym kliknąć baner "Zapisz mnie". Liczba miejsc jest ograniczona! LINK DO ZAPISÓW: http://portaltechniczny.pl/bezpieczne-praktyki/wyklad/74/20-maj-2016.html

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDARZENIA:

09:00 — 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 — 09:40 Przywitanie uczestników szkolenia Organizator - Samorząd Studentów SGGW w Warszawie

09:40 — 10:10 Prawo pracy, praktyki studenckie, obowiązki pracodawcy i pracobiorcy, bezpieczeństwo i higiena pracy (zagrożenia i profilaktyka) Państwowa Inspekcja Pracy

10:10 — 10:40 Pierwsza praca (staże, stypendia, kursy/szkolenia, programy wsparcia, zasiłki) Powiatowy Urząd Pracy

10:40 — 11:10 Przypadki losowe podczas odbywania praktyk, informacje o ubzpieczeniach Zakład Ubezpieczeń Społecznych

11:10 — 11:40 Zagrożenia wypadkowe, zagrożenia dla zdrowia i podstawowe środki zapobiegawcze przy urządzeniach górniczych/surowce naturalne w Polsce Okręgowy Urząd Górniczy

11:40 — 12:10 Ochrona przeciwpożarowa, pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych Państwowa Straż Pożarna

12:10 — 12:40 Dozór urządzeń technicznych, uprawnienia zawodowe Urząd Dozoru Technicznego

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1753629641590627/