Wyjeżdżasz wkrótce do innego kraju na terenie Europy i chciałbyś mieć pewność, że w razie potrzeby będziesz mógł korzystać ze świadczeń zdrowotnych ?

Chcesz mieć zawsze łatwy dostęp do historii oraz finansowania swojego leczenia?

Już 19.04 od 9 do 13 w Auli Gmachu Głównego będzie wystawione mobilne stanowisko organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej , gdzie będziesz miał możliwość: • odebrania loginu i hasła dostępu do ZIP – Zintegrowanego Informatora Pacjenta • wyrobienia karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)

Co to jest ZIP?

Jest to ogólnopolski serwis udostępniający zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rejestrując się w ZIP można uzyskać: • Szybki dostęp do informacji o prawie świadczeniobiorcy do świadczeń zdrowotnych. • Wiedzę o leczeniu i udzielonych świadczeniach oraz o przepisanych lekach. • Informację o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie leczenia świadczeniobiorcy.

Aby uzyskać dostęp do ZIP (identyfikator użytkownika oraz tymczasowe hasło) wystarczy okazać dowód osobisty!

Co to jest karta EKUZ?

Jest to dokument potwierdzający prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Wyjazd turystyczny z EKUZ, to gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego w tych krajach w sytuacji nagłej choroby lub urazu, w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych, na zasadach obowiązujących w kraju pobytu.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Karta EKUZ jest bezpłatna i wydawana od ręki, po wypełnieniu wniosku i okazaniu odpowiedniego dokumentu. Aby wyrobić Kartę EKUZ musisz mieć ze sobą dowód osobisty oraz aktualną legitymację studencką!