IV Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej

Jednostka SSPW: 
Parlament SSPW
Data wydarzenia: 
czwartek, 14 Kwiecień, 2016 - 18:15 to 22:00
Miejsce: 
Sala Senatu

Szanowni Parlamentarzyści,

Serdecznie zapraszam na IV Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej, które odbędzie się 14 marca 2016 r. (czwartek) o godzinie 18:15 w Sali Senatu w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Proponowany plan posiedzenia:
1. Przywitanie
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Informacje bieżące
4. Ordynacja Wyborcza SSPW
5. Wybór Uczelnianego Komisarza Wyborczego
6. Wybór Komisji Regulaminowej
7. Zatwierdzenie Zmiany Prowizorium Budżetowego
8. Sprawy wniesione i wolne wnioski
9. Zakończenie posiedzenia

Planowany czas posiedzenia: 4 godziny