I Wyborcze posiedzenie PSPW

Jednostka SSPW: 
Parlament SSPW
Data wydarzenia: 
czwartek, 21 Styczeń, 2016 - 18:15 to sobota, 23 Styczeń, 2016 - 22:00
Miejsce: 
Audytorium Centralne Wydziału EiTI, Mała Aula GG PW

Szanowni Parlamentarzyści

Serdecznie zapraszam na I Wyborcze posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej, które odbędzie się 21 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 18:15.

Plan posiedzenia: 1. Informacje bieżące 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej 3. Wybór sekretarza PSPW 4. Prezentacje kandydatów na stanowisko Senatorów Studenckich 5. Głosowanie nad kandydatami na Senatorów Studenckich 6. Sprawozdanie Uczelnianego Komisarza Wyborczego z przebiegu wyborów samorządowych na kadencję 2016 7. Przedstawienie Uchwały Komisji Regulaminowej dotyczącej przebiegu wyborów samorządowych na kadencję 2016 8. Sprawy wniesione i wolne wnioski 9. Zakończenie posiedzenia

Planowany czas posiedzenia: ok.12 h.

Ze studenckim pozdrowieniem Żaneta Krześniak

Przewodnicząca Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej