II posiedzenie PSPW

Jednostka SSPW: 
Parlament SSPW
Data wydarzenia: 
czwartek, 19 Marzec, 2015 - 18:15 to 20:15
Miejsce: 
Audytorium Centralne Gmach Elektroniki i Technik Informacyjnych

Szanowne Koleżanki i Koledzy Parlamentarzyści

Serdecznie zapraszam na II posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej, które odbędzie się 19 marca (czwartek), o godzinie 18:15. Miejsce posiedzenia zostanie podane w późniejszym terminie.

Plan posiedzenia: 1. Wybór sekretarza 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej 3. Informacje bieżące 4. Wybór członków do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów (4 osoby) 5. Wybór członków do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów (3 osoby) 6. Wybór członków do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich (2 osoby) 7. Szkolenie Szefów - podsumowanie 8. Współpraca międzynarodową- sprawozdanie z konferencji w USA 8. Przyjęcie protokołu 9. Zakończenie

Planowany czas posiedzenia 2 h.

W związku z wyborami, o których mowa w pkt 4-6, proszę o przedyskutowanie w ramach swoich jednostek kandydatur osób, które mogłyby reprezentować nasze środowisko.

Z wyrazami szacunku, Żaneta Krześniak

Przewodnicząca Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1 pok. 165, 00-661 Warszawa Tel.: +48 22 234 50 10