Kontakt

W sprawach związanych ze stypendiami prosimy o kontakt na adres mailowy: stypendia@samorzad.pw.edu.pl
lub bezpośrednio do jednej z niżej wymienionych osób:


Przewodniczący Komisji Socjalnej SSPW
Maciej Gąsior
e-mail: Maciej.Gasior@samorzad.pw.edu.pl


Delegaci do Komisji Socjalnej z Wydziałów PW:

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Marta Jagiełło
e-mail: marta.jagiello@samorzad.pw.edu.pl

Wydział Architektury
Marianna Golińska
e-mail: marianna.golinska@samorzad.pw.edu.pl

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Mariusz Amroziak
e-mail: mariusz.amroziak@samorzad.pw.edu.pl

Wydział Chemiczny
Kaja Przypaśniak
e-mail: kaja.przypasniak@samorzad.pw.edu.pl

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Dawid Zakrzewski
e-mail: dzakrzewski@samorzad.elka.pw.edu.pl

Wydział Elektryczny
Mateusz Kręzel
e-mail: mateusz.krezel@samorzad.pw.edu.pl

Wydział Fizyki
Jagoda Bodnar
e-mail: jagoda.bodnar.stud@pw.edu.pl

Wydział Geodezji i Kartografii
Aleksandra Wojda
e-mail: aleksandra.wojda@samorzad.pw.edu.pl

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Julia Ługowska
e-mail: julia.lugowska@samorzad.pw.edu.pl

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Zuzanna Jóźwik
e-mail: zuzanna.jozwik@samorzad.pw.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej
Paweł Oziemblewski
e-mail: pawel.oziemblewski.stud@pw.edu.pl

Wydział Inżynierii Materiałowej
Aleksandra Padykuła
e-mail: aleksandra.padykula@samorzad.pw.edu.pl

Wydział Inżynierii Produkcji
Przemysław Jackowski
e-mail: przemyslaw.jackowski@samorzad.pw.edu.pl

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Irena Pietnoczko
e-mail: pietnoczkoi@student.mini.pw.edu.pl

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Natalia Mazurkiewicz
e-mail: natalia.mazurkiewicz@samorzad.pw.edu.pl

Wydział Mechatroniki
Aleksandra Grabowska
e-mail: aleksandra.grabowska@samorzad.pw.edu.pl

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Dominika Danielczyk
e-mail: dominika.danielczyk@samorzad.pw.edu.pl

Wydział Transportu
Maksymilian Pobrotyn
e-mail: maksymilian.pobrotyn@samorzad.pw.edu.pl

Wydział Zarządzania
Ewa Ziętek
e-mail: ewa.zietek@samorzad.pw.edu.pl

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Małgorzata Ratkowska
e-mail: malgorzata.ratkowska@samorzad.pw.edu.pl

Utworzono: śr., 2014-09-24 12:52
Ostatnia aktualizacja: wt., 2020-03-31 12:49