I wyborcze posiedzenie Rady Kół Naukowych

Jednostka SSPW: 
Rada Kół Naukowych
Organizator: 
Data wydarzenia: 
poniedziałek, 26 Styczeń, 2015 - 18:15
Miejsce: 
Gmach Główny, sala 144

Cześć,

Serdecznie zapraszam na I Posiedzenie Rady Kół Naukowych, które odbędzie się 26 stycznia 2015 r. (poniedziałek) o godzinie 18:15 w sali 144 GG.

Postępując zgodnie z par. 7 ust. 5 lit. a Regulaminu RKN wybory Zarządu RKN muszą być przeprowadzone w przeciągu 21 dni od pierwszego posiedzenia Parlamentu Studentów PW z zachowaniem 14 dniowego wyprzedzenia.

Plan posiedzenia:

  1. Przywitanie
  2. Wybór sekretarza
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Informacje bieżące
  5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Kół Naukowych z kadencji 2014.
  6. Prezentacja kandydatur na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Kół Naukowych w kadencji 2014
  7. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Kół Naukowych w kadencji 2015
  8. Wolne wnioski
  9. Zamknięcie posiedzenia

Dla kandydatów:

Proszę o możliwie najszybsze zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Kół Naukowych. Zgłoszenia oraz ewentualne pytania proszę kierować na adres: kd@samorzad.pw.edu.pl.

Jeżeli osoby kandydujące chciałyby dowiedzieć się więcej o pracy Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących RKN pytania proszę kierować na adres: zarzad@rkn.pw.edu.pl.

Dla delegatów:

Delegatem uprawnionym do głosowania jest członek Koła Naukowego posiadający aktualną delegaturę potwierdzoną pisemnie przez członka Zarządu Koła Naukowego, która została dostarczona do Przewodniczącego RKN. Delegatury należy składać w biurze SSPW (pok. 165 GG).

Pozdrawiam,

Adrianna Dudziak Przewodnicząca Komisji Dydaktycznej Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej